Binnen onze familie zijn we sinds Wish allemaal besmet geraakt met het Aussie-virus. Mijn broers en schoonzussen hebben dan ook beide een harstikke leuke Aussie reu gevonden!
*Deze reuen worden niet ingezet als dekreu*